Reklama

Tenkrát a dnes na »Východě«…

Vzpomínám si, jak před 30 lety běžel v televizi kdysi populární zábavný pořad Možná přijde i kouzelník. V díle, na který si živě pamatuji, pánové Oldřich Kaiser a Jiří Lábus dabovali část filmu Tenkrát na západě. Byl to ironický, satirický dabing, který byl ověnčen narážkami na tehdy skomírající reálný socialismus. Z onoho dabingu mě však zaujala jedna věta, která jako by byla předzvěstí věcí příštích: »Předsedo, vždyť jsme nejlepší v kukuřici, bramborách, ředkvičkách a dalších zemědělských plodinách a moje nástěnka je nejlepší na okrese.« Tenkrát se tomu všichni smáli – já osobně hlavně té nástěnce, protože v té době mi bylo necelých deset let. Nicméně první část ohledně zemědělských plodin mi nikdy směšná nepřišla, protože jsem žil a vyrůstal na venkově. Jestliže jsme před 30 lety byli soběstační v řadě zemědělských plodin, tak dnes je situace zcela odlišná a v mnohém opačná – jsme přímo závislými na dodávkách zemědělských plodin z různých částí světa.

Naše republika se za posledních více než 30 let potýká s výrazným záborem zemědělské půdy. Nejmarkantnější je tento problém kolem Prahy a také ve Středočeském kraji, ale nejen zde. Problém se vyskytuje po celé naší vlasti. Na kdysi úrodné půdě se dnes staví překladiště, montovny a haly. Tuto věc je nutné změnit, protože pověstný »zástavbový kapitalismus« takto ničí přírodu a kdysi potravinově soběstačné země dostává do pozice kolonií. Kvůli zamezení záboru orné půdy dokážeme být opět soběstační v mnohých potravinách, jako bramborách, cukrové řepě, mrkvi, ovoci a zelenině, ale i pšenici atd. Tyto komodity poté nemusíme složitě dovážet, a navíc pomůžeme rozvoji našeho tuzemského zemědělství. Právě proto jsem jednoznačně proti dalšímu záboru zemědělské půdy. Udělejme hráz proti zástavbovému kapitalismu!

Když se tedy vrátíme na začátek tohoto krátkého článku, tak zjistíme, kam jsme to za oněch několik dekád budování nového systému (rozumějme kapitalismu) vlastně dopracovali. Ve své podstatě nám téměř nic nepatří. Z kdysi společného vlastnictví výrobních prostředků zbylo jen torzo a lukrativní podniky byly buď zprivatizovány, nebo si je ponechali ziskuchtiví jedinci za hubičku, když horečně přikyvovali Občanskému fóru. Západní kapitál pohltil prosperující fabriky, kvóty Evropské unie udělaly z našich cukrovarů ruiny. Země, která byla známá svými kruhárnami zelí, okurkami, bramborami, vepříny, kravíny atd., byla tvrdě »zdevastována« mnohými vlastními lidmi, kteří se v divokých devadesátkách nebáli vůbec ničeho – ani vězení, protože krást ve velkém bylo tehdy téměř beztrestné. Ale privatizační zločiny se neodpouštějí, nezapomínají ani nepromlčují.

Ze slov jako zestátnění nebo znárodnění se stalo sprosté slovo a když se použijí, tak mnohým vstávají vlasy hrůzou na hlavě, protože prý je soukromé vlastnictví nedotknutelné. S tím souvisí otázka: státní vlastnictví bylo po roce 1990 dotknutelné? Nebylo dotknutelné, a proto se v popřevratových letech musela rychle zrušit řada zákonů, která toto vlastnictví chránila, aby se k majetku mohli dostat ziskuchtiví vykukové. Zajímalo by mě, jak by asi dnes parodovali pánové Kaiser s Lábusem onu scénku z filmu Tenkrát na západě. Možná by se ten film pro změnu jmenoval Tenkrát na východě a dabing by zněl: »Předsedo, vždyť my nejsme nejlepší v ničem, v bramborách, ředkvičkách a dalších zemědělských plodinách jsme závislí na cizincích!«

Smutná realita dnešních dní, kterou lze změnit jedině tím, že budeme podporovat naše zemědělce, opět nabízet možnost zakládat družstva a zabránit ničení orné půdy třeba tím, že bude nedotknutelná.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Poslanecké sněmovny ve Středočeském kraji


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 67 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-09-21 00:34
antal: Pojem "reálný socialismus" byl používán našimi
politiky v oné době, "evropský hlavní levicový proud" ho
nepoužívá a snad ani nezná.
fronda
2021-09-21 00:30
smiricky.jan: Čína byla zbídačená v důsledku krize císařství
(čemuž hodně napomohl Západ, který se zde naopak napakoval), v
důsledku rozdělení země mezi warlordy a hlavně v důsledku žaponské
agrese. Po roce 1949 bylo hlavní zemi sjednotit, aby už nemohla být
loutkou v rukou velmocí. Mao k bídě, pravda, taky přispěl. Protože se
neustále odchyloval od osvědčených sovětských metod a vymýšlel
Velké skoky a Kulturní revoluce. Teng se snažil sovětské ekonomické
metody zavádět a byl Maem opakovaně pronásledován. --- Tengovy reformy
od konce 70. let pak přišly už jiné situaci, jde v podstatě o NEP v
čínském balení. Žádný kapitalismus, ale budování socialismu v
rozvojové zemi.
smiricky.jan
2021-09-19 11:53
Antale, zase píšeš úplné hovadiny. Dokud měli v Číně socialismus,
tak to byla zbídačená země, kde lidi umírali hladem. Když
chytřejší soudruzi v čele s Teng Siao Pchingem zjistili, že
socialismus nikam nevede, zavedli postupně kapitalismus a jen díky
kapitalismus (a určité krátkozrakosti západních zemí) se Čína
ekonomicky dostala tam, kde jde dnes. Je to samozřejmě pořád odporná
brutální diktatura (vždyť tam taky vládnou komunisti, tak je to
logické), ale ekonomicky je to kapitalistický stát.
antal
2021-09-18 21:30
salektiv, máte smolu, socializmus veselo expanduje v Číne a západný
kapitál má z toho mindráky, ako mu konkurovať. Nedávno európska
komisia prišla s rôznymi nápadmi, ako mu konkurovať vo svete. A ako sa
znovu stať technologickým lídrom a vyrábať si sama čipy. Srandisti.
Ceny energií v Európe prudko stúpajú, život a výroba v EÚ rýchlo
dražie a ako chce EÚ s nekonkurencieschopnou výrobou konkurovať Číne
a celému ázijskému ekonomickému okruhu? Čínska plánovaná a ucelená
ekonomika v turbulentnom svete sa jednoznačne presadzuje oproti
rozdrobeným súkromným záujmom v Európe, USA. Automobilky počas
pandémie nepremyslene pre odstavenie výroby znížili objednávky čipov,
pretože sú zvyknuté na načasované dodávky podľa aktuálnej potreby,
zo strategického hľadiska to bol však nepremyslený krok, ktorý
presmeroval výrobno-dodávateľské reťazce viac dovnútra ázijského
ekonomického okruhu. Hlavným problémom Západu je ale to, že jeho
život neriadia politici a odborníci, ale dva investičné fondy a zopár
súkromných farmaceutických firiem. Ktoré ho smerujú k naplneniu
svojich vrecák, ale zároveň tým doslova devastujú európsku ekonomiku.
Toto povedie k ďalšiemu úpadku EÚ.
antal
2021-09-18 21:15
fronda, myslím, že tzv. európsky hlavný ľavicový prúd dneška tým
reálnym socializmom vyjadruje jeho odchýlku a nepodarený pokus od akejsi
ideálnej podoby, ktorú by chcel vybudovať. Podobu ideálne spravodlivej
spoločnosti. Je to do určitej miery prenesenie idey nebeského raja na
zem. Hlavný ľavicový prúd dneška ale tým prešiel od materializmu k
idealizmu a determinizmu k indeterminizmu. On ignoruje skúmanie zákonov
materiálneho sveta, prírody a odvodiť od toho aj pohyb spoločnosti ako
súčasti tohto vesmíru. Preto si ani nevšíma vývoj v Číne,
nepovažuje ho za dôležitý pre budúcnosť ľudstva, pretože sníva o
akejsi ideálnej spoločnosti, vycucanej z rukáva. A Čína sa tomu
prirodzene nepodobá. Prechod od materializmu k idealizmu urobil z
ľavicového hnutia nekonkurecieschopné hnutie, pohybujúce sa mimo
reality, vo vzduchoprázdne.
marin
2021-09-18 17:39
Hlavní příčinou pěstování řepky není Babiš, jak se v rámci boje
proti němu píše, ale EU která schválila kvóty pro příměsi
biopaliv do pohonných hmot už květnu roku 2003 a i dále se tím
zabývala. Řepka slouží i jako pícnina , na polích se zaorává jako
zelené hnojení, když mrva už téměř není. Patří mezi hluboce
kořenící rostliny s významnými protierozním účinky. Zrušením
pěstování cukrovky a omezování brambor došlo k narušení
střídání plodin a tím ničení stavu půdy. Řepka je do určité
míry nahrazuje.
fronda
2021-09-18 15:26
salekiv: Jenom že nám vyčítáte to, co se děje i vám. Tak jaký ten
puč měl smysl, když nedošlo ke zlepšení? Před rokem 89 třeba nebyly
banány, ale kvůli vašim problěmům v zásobování se každou chvíli
zastavuje výroba. --- Nebyli to kovaní komunisté, ale zrádci.
salekiv
2021-09-18 08:49
fronda: No vám už ten reálný socialismus dofungoval dávno a
největší sranda je, jak říkáte správně, že vše se dělo za
mohutného přispění kovaných komunistů.
fronda
2021-09-18 01:23
antal: Reálný socialismus je naopak pojem, který připouští
nedostatky, přežitky kapitalismu atd. Právě v kontrastu s některými
idealisty nebo fanatiky, kteří malicherně zdůrazňují každou chybu a
tím v podstatě socialismu škodí. Takže to, co tady existovalo někdy
od 60. let, byl socialismus. Ovšem socialismus reálný, často odlišný
od snění nebo od knih, socialismus ve své rané fázi, socialismus
existující v podmínkách imperialistického obklíčení a pracující s
těmi lidmi, kteří byli k dispozici. --- Sovětský model na žádné
hranice vývoje nenarazil, prostě se ke čtyřem kolonám pomyslně
táhnoucím na Moskvu připojila kolona pátá uvnitř Moskvy samotné.
fronda
2021-09-18 01:11
salekiv: Nějak vám ten kapitalismus nefunguje, co? Nejsou čipy, není
stavební materiál, nebyly respirátory ani vakcíny...
antal
2021-09-17 17:52
Ak použijeme pojem "skomírajíci socializmus", znamená to, že
sme problém r. 1989 a vývoj spoločnosti vôbec nepochopili. Socializmus
po r. 1986 sa stabilizoval, upevnil, sociológ Dahrendorf vyslovil
počudovanie nad tým, ako môže byť tento systém taký stabilný. Po r.
1986, s nástupom Gorbačova akoby nabral znovu na sile, načerpal novú
energiu. Ak sa pozrieme do dejín, tak pred veľkými krízami, napr. aj
pred r. 2008, pred r. 1998, pred r. 1928 bol systém stabilný, s
ekonomickým rastom. A kríza prichádza akoby nečakane. ..... To
vysvetlenie je jednoduché, zákon prechodu kvant. zmien na kvalitatívne.
Systém materiálnym rastom narazí na svoju mieru, hranice, čo si
vyžaduje zmenu formy, kvality. ....... Takže kríza európskeho
socializmu v r. 1989 nebola o jeho nedostatkoch, neúspešnom experimente,
ale o úspešnom vývoji socializmu, ktorý len prirodzene narazil na svoj
strop (problém nadvýroby) a potreboval kvalitatívnu zmenu. Čína túto
zmenu previedla a prešla pomerne hladko krízami r. 1988-89, 1998 i 2008.
Aj súčasný problém nadvýroby rieši zavedením dvojitého
ekonomického okruhu, vnútorného, s posilnením domácej spotreby (teda
smeruje k spotrebnému, konzumnému socializmu) a orientáciou na globálnu
deľbu práce prostredníctvom Novej hodvábnej cesty. Európania sú
príliš zahľadení do seba, akoby svet mimo Európy neexistoval,
Vladimir.novak1
2021-09-17 14:20
Hm,o reálném socialismu v článku ani příspěvcích slovo.Snad nám
někdo chce předávat své teorie a marxistické poučky.Ale slovo
"reálný" bylo použito jako stupňování,tedy asi
takto:proletáři všech zemí spojte se a udělejte ve svých zemích
nástup k socialismu,pak excesy padesátých let,pak reálný socialismus
Pražského jara,následování normalizací,destrukce socialismu,renesance
socialilismu,komunismus.Pravděpodobně,pokud nebude válka nebo
epidemie,případně ekologická katastrofa,ať chceme nebo ne,tak se
stane.Nemůžeme i vyloučit k návratu do prvobytně pospolné
společnosti.A dále.Ano,dnešními očima můžeme privatizaci považovat
za zločin,ale už se k ní nikdo nebude vracet,a pokud ano,tak
jednotlivec,který to zahájí,bude popotahován,vždy se na něj něco
vymyslí.Jo,máme konkurenci,tak proč by se jejich výrobě nevěnovala
jiná firma?
antal
2021-09-17 13:02
K pojmu "reálny socializmus", ktorý niektorí komunisti radi
používajú. Svedčí o tom, že socializmus vidia ako akúsi
idealizovanú, utopickú dokonale spravodlivú spoločnosť. Nečudo, že
toto voliča neoslovuje. ..... Používanie tohto pojmu je nezmysel.
Existuje aj iná spoločnosť ako reálna? Existoval a existuje vari
nejaký ideálny kapitalizmus, feudalizmus, otrokárska spoločnosť,
kmeňová spol.? Nie, všetky boli reálne, aké iné mohli byť, s
problémami, nedostatkami. Existuje nejaký ideálny človek? Nie ľudia
sú reálni, osobití, originálni. Existuje ideálna KS? Nie, všetky sú
reálne. Tak aký zmysel má používať tento ničnehovoriaci pojem?
rudy.bejkovec
2021-09-17 12:35
Privatizační zločiny se bohužel odpouštějí, zapomínají,
promlčují a amnestují. Kdyby tomu tak nebylo, kriminálů by bylo naseto
jako těch překladišť a v počtu vězňů bychom šlapali na paty snad i
našim americkým vzorům.
svaty_vaclav
2021-09-17 11:34
Kapitalismus je v hluboké krizi z nadvýroby a stydí se to veřejně
přiznat. Automobilové fabriky proto zastavují výrobu a vymyslely si
výmluvu – čipy. Vždyť za kapitalismu, když je na trhu nedostatek
jednoho výrobku - čipy, bleskurychle se najde jiný dodavatel, který
mezeru na trhu zaplní. Trapná je výmluva s čipy a zakrývání hluboké
krize v průmyslu, který jde do kytek. Kapitalističtí dezinformátoři
se snaží vylepšovat obraz kapitalismu, ale moc se jim to nedaří.
Vladimir.novak1
2021-09-17 10:47
Nejsou čipy?No,tak se tím osobním autem nebude jezdit, o to bude méně
skladů,vrakovišť,zastavěných ploch a bude více polí a luk,i
lesů.Autem se nenajíme.
salekiv
2021-09-17 09:59
Je zodpovědností komunistů, že podporují vládu, které velí
kapitalista, jehož firma je hlavní příčinou záboru zemědělské
půdy ve prospěch technických plodin zejména řepky olejné. Jinak je
ale pro komunisty příznačné, že tu stále melou o soběstačnosti
zemědělských plodin, ale pro naši, potažmo evropskou ekonomiku je dnes
daleko katastrofálnější např. nedostatek čipů.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama