Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Rozhovor Haló novin s Terezou Čechovou Humpolcovou, kandidátkou KSČM do Sněmovny ve Středočeském kraji

Zranitelní lidé potřebují větší ochranu

V jedné z vašich charakteristik jsem se dočetl, že se zejména angažujete ve prospěch zranitelných skupin a jednotlivců. Můžete to rozvést?

Několikrát jsem pomáhala ženám samoživitelkám ve složitých životních situacích, do kterých se dostaly bez svého zavinění, ať už tím, že byly již s dítětem vyhozeny partnerem nebo tyranizovány pronajímatelem. V jednom případě se dokonce jednalo o podmiňování dalšího pronájmu sexuálními službami. Celkově mohu říci, že podobné problémy jsou v našich právních podmínkách poměrně obtížně řešitelné a ne vždy se mi podařilo dosáhnout optimálního řešení.

Také jsem se snažila pomoci lidem v důchodovém věku, kteří se dostali do dluhových pastí. Bohužel, nikoliv pro neuvážlivé hospodaření, ale ve snaze neskončit na ulici kvůli cenám pronájmu.

Čemu byste se tedy chtěla ve Sněmovně v případě svého zvolení věnovat?

Pokud bych byla zvolená, chtěla bych se věnovat prosazení právní ochrany zranitelných skupin obyvatelstva. Abych to přiblížila, například zavedení právních předpisů zakazujících energetickým společnostem a dodavatelům médií okamžité odpojení zákazníka v případě nezaplacení bez možnosti dohodnutí splátkového kalendáře, nebo zamezujících vzniku patových situací, když pronajímatel je těmto společnostem dlužen a nájemník nemá šanci dosáhnout obnovení dodávek. Jedná se o typický problém nájemního bydlení, a to nejen ve vyloučených lokalitách. Podotýkám, že podobný systém funguje například v Anglii a rozhodně není namířen vůči dodavatelům.

Jak jste na to vyzbrojena, myslím samozřejmě například teoreticky?

Především se průběžně seznamuji s příslušnou legislativou a jejím vývojem a také s rozhodovací praxí soudů. Navíc mám již praktické zkušenosti.

Dodejme, že jako pracovnice ÚV KSČM, která má na starosti odborné zázemí strany, máte přístup i k rozborům a návrhům odborníků. Ale teď z jiného soudku, trochu obecněji. Jak vnímáte současnou společnost a co je podle vás potřeba změnit především?

Současná společnost je v důsledku pandemie nemoci COVID-19 rozdělena více než kdykoli předtím. Nejde jen o to, že někteří lidé se vlivem médií až patologicky bojí, zatímco jiní vážnost situace zlehčují nebo nebezpečí zcela popírají. Jde především o to, že řada lidí, především živnostníků a zaměstnanců ve službách pocítila významný výpadek svých příjmů, pro některé i likvidační. To celé vede k výraznému přerozdělení bohatství ve společnosti a nebudeme si nalhávat, že celá řada podnikatelů ve finančním sektoru a realitách v tom vidí obrovskou příležitost a snaží se zneužít tíživé situace lidí, kteří přišli o své příjmy.

Nezbývá mi než konstatovat, že přes mediální výkřiky naší současné vlády byla její pomoc lidem postiženým nezaviněným výpadkem příjmu mnohem menší, mnohem hůře cílená a plná různých administrativních pastí.

To vše je třeba brát v úvahu při všech rozhodováních ve Sněmovně, zejména o otázkách sociálních a sociálně ekonomických.

Vím o vás, že jste předsedkyní Komise mládeže Středočeského KV KSČM. Co to obnáší a jak si v současné době vůbec vedou mladí komunisté?

Jsem zároveň i členkou Komise mládeže ÚV KSČM, kde se aktivně zapojujeme a vyjadřujeme se k různým problémům ve společnosti. Doporučujeme vedení KSČM i své návrhy na řešení. Rovněž se vyjadřujeme i ke stranickým výstupům, a to zda jsou z pohledu mladého člověka uchopitelné. A také nabízíme svoji pomoc - například při volebních kampaních či přípravě sjezdu.

To samé funguje i na krajské úrovni, kde je vše směřováno pro potřeby KV KSČM. Zároveň také organizujeme různé aktivity - například teď v říjnu se uskuteční celostátní setkání mladých členů a sympatizantů KSČM, případně se účastníme i dalších akcí, kde se setkávají mladí členové strany - kupříkladu v srpnu proběhla akce Třešně na vodě (sjezd řeky Jizery), kterou organizoval OV KSČM Nymburk za podpory KV KSČM Středočeského kraje.

Ivan CINKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.1, celkem 11 hlasů.

Ivan CINKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama