Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Češi se neshodnou, zda lze nahradit výrobu elektřiny z klasických zdrojů

Češi se neshodnou na tom, zda je možné nahradit výrobu elektřiny z klasických zdrojů, jako jsou tepelné elektrárny spalující uhlí nebo plyn, jaderné elektrárny či velké přehradní vodní elektrárny, výrobou elektrické energie z větrné energie, slunečního záření nebo ze spalování biomasy. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Mínění o nahraditelnosti klasických zdrojů v šetření vyjádřila zhruba polovina (47 procent) oslovených, z toho 14 procent je o tom přesvědčeno rozhodně a 33 procent si to myslí spíše. Naopak více než dvě pětiny (42 procent) občanů ve výzkumu vyjádřily opačný názor, že klasické zdroje nahradit nelze. Z toho 28 procent si to myslí spíše a 14 procent rozhodně. Zbylých 11 procent respondentů je nerozhodných.

Skeptičtěji se k možnosti nahrazení klasických zdrojů výroby elektřiny výrobou z obnovitelných zdrojů staví Moravané či obyvatelé Královéhradeckého a lidé, kteří se politicky řadí jednoznačně na levici nebo do pravého středu. Pochybnosti mají také ti, kteří si myslí, že by se měl do budoucna zvyšovat podíl vyrobené elektřiny z jaderných zdrojů, a stoupenci výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Optimističtějšími jsou naopak obecně obyvatelé Čech, zejména Středočeského a Plzeňského kraje, ukázal výzkum. Možnost nahradit klasické zdroje obnovitelnými podpořili také respondenti, kteří se politicky hlásí na pravici a ti, kdo by si přáli snížení podílu jaderných zdrojů na výrobě elektřiny a jsou rozhodně proti výstavbě nového bloku v Dukovanech.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných se kloní k názoru, že spotřeba elektřiny v Česku bude do budoucna růst - z toho 30 procent respondentů si to myslí rozhodně a 43 procent spíše. Dalších 15 procent oslovených se domnívá, že spotřeba elektrické energie zůstane v budoucnosti na současné úrovni. Šest procent respondentů v šetření uvedlo, že spotřeba elektrické energie se bude do budoucna snižovat.

Průzkum mezi 904 dotazovanými se uskutečnil na přelomu června a července letošního roku.

(čtk)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 9 hlasů.

(čtk)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


vkusyn
2021-11-25 09:34
Jednou to uhlí dojde ! Ropa taky má své omezené zásoby ! Jaderná
energie je taky závislá na uranu ! Takže Slunce a voda a vítr !!!
Přirozené zdroje - pokud bude Zeměkoule v dobré stavu ! To je na
odbornících, co budou preferovat ! Já jsem jen vzduchotechnik !
Vladimír Kusyn - Ostrava !
fronda
2021-11-23 00:36
Tak jestliže se odsune všechna energeticky náročná výroba do Asie
(kde budou spalovat uhlí), potom za cenu vysokých nákladů šance je.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama