Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Pixabay

Zachová nová vláda úroveň veřejných investic?

Stavebnictví bude letos i v příštím roce zřejmě posilovat. Tento rok poroste stavební trh asi o 2,2 procenta a v roce 2022 o 1,1 procenta, sdělila analytická společnost CEEC Research. Také u tržeb očekávají stavební firmy letos nárůst o 2,2 procenta a příští rok až o 2,5 procenta. Kapacity stavebních společností jsou podle CEEC v průměru vytíženy na 96 procent.

V současnosti mají stavební firmy nasmlouvané zakázky v průměru na devět měsíců dopředu, což je ve většině podniků ve srovnání se stejným obdobím loňského roku stejná, nebo delší doba.

V inženýrském stavitelství, tedy stavbách cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, analýza předpokládá letos růst trhu o rovná dvě procenta a příští rok o 1,4 procenta. Firmy z pozemního stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, očekávají posílení trhu v tomto roce o 2,3 procenta a v následujícím o 0,9 procenta.

Stavební produkce v Česku podle posledních údajů Českého statistického úřadu letos v září meziročně vzrostla o 2,2 procenta. Stavebnictví se ale v poslední době potýká s rostoucími cenami energií a materiálů. Podle předsedy představenstva developerské firmy Central Group Dušana Kunovského budou rostoucí ceny ovlivňovat situaci ve stavebnictví ještě minimálně v první polovině příštího roku. »Další komplikace pak může přinést zvyšování úrokových sazeb, což prodraží financování projektů. Někteří menší stavitelé se vlivem těchto faktorů mohou dostat do problémů, a své projekty tak budou nuceni odložit nebo dokonce prodat,« sdělil.

Předseda představenstva stavební společnosti Strabag Ondřej Novák předpokládá, že v příštím roce pocítí obor stavebnictví skutečně citelně dopady pandemie nemoci COVID-19. »Důvodem jsou dva negativní vlivy, které se ve stavebnictví protnou - je to zdražování vstupů na straně jedné a snaha o úspory v rozpočtech soukromých i veřejných investorů na straně druhé,« uvedl. Podle něho byl růst ve stavebnictví zatím umožněn tím, že se nezastavily veřejné investice. »Můj odhad je, že nyní stavebnictví čeká pokles. A jak velký bude, to bude záviset na tom, jak moc se úsporná opatření na straně veřejných investorů dotknou právě plánovaných stavebních projektů,« doplnil.

Slibem nezarmoutíš

»Vláda, která nastoupí a která má v tuto chvíli na stole jasné programové prohlášení, bude proinvestiční. Bude rozvíjet aktivity tak, jak se je podařilo za předchozí léta připravit. Nemusíte se obávat, že by nastal jev z roku 2010, kdy se zastavila projektová příprava,« sliboval na setkání lídrů českého stavebnictví kandidát na ministra dopravy Martin Kupka (ODS). Budoucí koaliční vláda chce podle něho zachovat investiční tempo z minulých let. Letošní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury činí podle Kupky 127 miliard korun, na příští rok je plánováno 130 miliard. »Za nás je závazek tempo v tomto směru jednoznačně udržet,« řekl Kupka.

U některých klíčových staveb podle něho projektová příprava vázne. »Je nezbytně nutné určit priority. Ta stávající sestava koaliční většiny měla odvahu vytknout před závorku stavbu Pražského okruhu a stavbu D35,« řekl Kupka.

Budoucí vláda chce také pečlivě vyhodnotit projekt PPP u stavby dálnice D4. »Tento způsob zapojení komerční sféry do státních projektů, tak tenhle způsob investic a aktivit státu chceme rozvíjet,« řekl Kupka. Úsek dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se jako první staví formou PPP projektu. Soukromý investor bude mít na starosti stavbu 32 kilometrů dálnice, kterou bude po její dostavbě v roce 2024 provozovat spolu s dalšími už existujícími 16 kilometry následujících 25 let. Stát mu bude dálnici postupně splácet a nakonec ji celou převezme. Česko by mělo za využívání dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun v čisté současné hodnotě.

Legislativa na houpačce

Nová vláda odloží platnost některých částí nového stavebního zákona, následně je bude chtít změnit. Zřízení speciálního stavebního úřadu by mělo být zachováno, ale ne v rozsahu, který by vedl k prohloubení centralizace státu, uvedl na setkání lídrů českého stavebnictví kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Zákon nabude účinnosti v polovině roku 2023, některé změny už ale začnou platit od 1. ledna příštího roku. Bartoš řekl, že nová vládní koalice bude chtít stavební zákon změnit.


Stavebnictví musí být prioritou řízení státu

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu, stínového ministra průmyslu a obchodu za KSČM

Považujete avizované změny nového stavebního zákona za potřebné?

Nejsem specialista na stavební zákon, byl vždy předmětem jednání sněmovního výboru pro místní rozvoj, ale domnívám se, že některé úpravy budou nutné. Vše bych řešil až po určité době cca jednoho až dvou let, kdy se v praxi objeví případné nedostatky nebo opatření, která neúměrně či neoprávněně brzdí, případně ztrpčují výstavbu liniových staveb nebo staveb ostatních včetně staveb pro bydlení a služby.

Inflace, zdražování vstupů do stavebnictví i zvyšování úrokových sazeb ještě více zhorší dostupnost bydlení. Jakou cestu z tohoto začarovaného kruhu vidí KSČM?

Jediná a nejvíce efektivní cesta z tohoto začarovaného kruhu způsobeného sice koronavirem, ale především základy fungování kapitalismu v ČR po roce 1990 (když je málo prostředků, vše se zdražuje, když je přebytek, dochází k mírnému zlevňování a útlumu, aby se následně mohlo zdražovat). KSČM vidí řešení dostupnosti bydlení v zapojení centrální politiky a politiky krajů či municipalit. Prostě musí to být prioritní otázka na všech úrovních řízení státu, krajů a municipalit. V tomto případě prostě musejí všechny složky nejen vyjadřovat podporu, ale i konkrétními kroky ve finančním zabezpečení a stavebním řízení upřednostnit výstavbu. Samozřejmě prioritu musí mít zejména výstavba bytových obecních domů, družstevních domů a poté teprve výstavba rodinných soukromých domů.

Stavebnictví se potýká s nedostatkem pracovníků zejména na rukodělných pozicích. V čem je příčina tohoto stavu? Měl by se řešit zaměstnáváním zahraničních dělníků?

Opět ukázka, jak funguje naše společnost po roce 1990. Média, a zejména pravicoví politici s podporou politiků ČSSD glorifikovali vyšší vzdělání, bohužel hlavně v oborech manažerských, sociálních, právních apod., a zapomněli, že naše země byla vždy průmyslová, exportní, se soběstačností v potravinářství a že je nutné zajistit kromě vysokoškolsky vzdělaných techniků a potravinářů i středoškolsky vzdělané pracovníky v uvedených oborech, o vyučených ani nemluvě. Celý systém vzdělávání se bohužel soustředil na »výrobu nepotřebných vysokoškoláků«, v některých případech s klesající úrovní, a zcela se opomnělo, že právě náš exportní stát potřebuje i pracovníky vzdělané v oborech, které jsou pro ČR tradiční. Politika vlád po roce 1990 bohužel způsobila, že likvidací naší tradiční průmyslové výroby a dovážením zahraničních technologií se úroveň naší průmyslové výroby degradovala na rozpracování či přepracování výrobků v technologickém procesu výroby, skladování a distribuci. Finalizaci a realizaci výrobků na trzích (i v ČR) ponechala na zahraničních majitelích. V takovémto systému byly zapotřebí vzdělaní technici (za minimální mzdy oproti zahraničí) a pracovníci použitelní pouze při zapracování za minimální mzdu. Chyběla tedy poptávka po vyučených a středoškolsky vzdělaných pracovnících, protože nebyli potřební. Vše se bohužel vrací v době, kdy se velmi rychle rozvíjejí malé firmy s realizací výroby a výrobků nebo služeb potřebných v naší společnosti a zákonitě chybějí právě pracovníci s potřebným vzděláním. Pokud bude naše země pokračovat v trendu podpory a upřednostňování výroby či distribuce prostřednictvím zahraničních investorů, bude nadále velký nedostatek pracovníků potřebných ve výrobě pouze po zapracování nebo krátkodobém školení a bude samozřejmě sílit tlak těchto investorů na dovoz pracovníků ze zahraničí, ochotných pracovat za minimální mzdu. To ale nemůže být cíl KSČM ani stran, které to opravdu s naší ekonomikou a občany ČR myslí vážně a odpovědně.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 6 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-11-30 20:13
O veřejné investice se asi bát nemusíme, tam se dá dobře rozkrádat,
takže asi půjde o prioritu nastupující vlády.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama