Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

V Aero Vodochody konečně vítězí rozum

Zvláště občané Vodochod u Prahy a okolních obcí s úlevou přijali zprávu, že nový, převážně maďarský majitel firmy Aero Vodochody společnost HSC Aerojet, ustoupil od riskantního a silně kontroverzního projektu přestavby místního letiště na mezinárodní, jež by konkurovalo letišti Praha Ruzyně (Haló noviny o tom informovaly 1. 12.). Platnost kladného posudku vlivu na životní prostředí prošla 26. listopadu 2021. Anabáze předchozího majitele, společnosti PENTA, s projektem přestavby letiště Vodochody na mezinárodní je ale varovná.

Podnikatelský projekt mezinárodního letiště Vodochody byl v první řadě riskantní, protože šance konkurovat mnohem většímu a dopravně lépe umístěnému letišti evropského významu Praha Ruzyně byla malá. Pokud tomu někdo nevěří, doporučuji podívat se, jak dopadl záměr modernizovat konkurenční letiště Modlin na alternativní letiště vůči hlavnímu polskému letišti Varšava Okecie. Neuspěl přesto, že Okécie je problematické svou polohou v zástavbě Varšavy a požadavek na jeho vymístění z Varšavy má racionální jádro. Lépe nevychází ani záměr na náhradu Okécia zásadním rozvojem asi 100 kilometrů jižně od Varšavy umístěného letiště Radom. V Česku, stejně jako v někdejším Rakousku-Uhersku, se ale prý počítá jen riziko soukromého investora, možné postižení regionu prý nestojí za řeč.

Jistě, s koronavirovou pandemií asi nikdo nepočítal a ani počítat nemohl. Přepravní výkony v osobokilometrech v České republice v roce 2020 se v jejím důsledku proti roku 2019 snížily asi o 32 procent. V nejpostiženější letecké dopravě se ale snížily o plných 84 %. Za jak dlouho se z toho letecká doprava vzpamatuje a vrátí se na úroveň roku 2019, v tuto chvíli asi také nikdo netuší. Jisté je jen to, že pokud věci půjdou dobře, potrvá to roky. Pokud ale půjdou špatně, pak…

Z dopravního hlediska byl projekt mezinárodního letiště Vodochody špatný, neboť předpokládaných asi 3,5 milionu cestujících za rok by vyvolalo velký objem návazné dopravy ve směru Praha. Nejefektivnější je ale doprava, která se nemusí uskutečnit. V případě letiště Vodochody by se jím vyvolaná návazná doprava do Prahy vesměs uskutečňovala po silnici, tj. z hlediska negativních dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí tím nejhorším oborem dopravy. Citelně by trpěly i stávající silnice.

Mezinárodní letiště Vodochody by muselo mít startovací a přistávací koridor, jenž by přilehlá území při předpokládaném rozsahu provozu neúnosně zatížil nadměrným hlukem. Nerozumím skutečnosti, že projekt tohoto letiště získal kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Ministerstvo životního prostředí ho sice na základě rozhodného nesouhlasu 12 starostů regionu zrušilo, ale soud v roce 2017 rozhodl, že je platný. Další důvod k nedůvěře v českou justici.

Problém je, že český stát, podobně jako někdejší Rakousko-Uhersko, si za cíl klade maximální růst přepravy a za tím účelem k rozvoji dopravní infrastruktury přistupuje příliš liberálně. Místo prosazování efektivní koncepce rozvoje dopravní infrastruktury, která přihlíží k nutnosti minimalizace dopravních potřeb, vetuje četné kontroverzní projekty a do realizovaných prosazuje parametry efektivnosti, nechává značný prostor soukromým zájmům. Někdy je i aktivně prosazuje. Za Rakouska-Uherska taková praxe vedla k postavení řady problematických, příliš se kroutících, pomalých a nákladných železničních tratí, které mají v podmínkách silné konkurence zásadně zvýhodňované silniční dopravy dnes problém přežít a některé i skončily. V české kotlině jsou výsledkem dopravní nesmysly, kam patří i záměr postavit mezinárodní letiště Vodochody jako konkurence letišti Praha Ruzyně. Jak je u nás zvykem, nesouhlas občanů ohroženého regionu mnoho neznamená. Silný investor většinou veřejné zájmy převálcuje, případně se posudky sem tam pořádně ohnou. Pokud investor narazí na ministerstvu životního prostředí, vypomůže justice.

Jan ZEMAN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 39 hlasů.

Jan ZEMAN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama