Rozhovor s Lubomírem Ledlem, členem Koordinační rady SPaS

Spojování sil a společné akce jsou nutné a možné

Jak hodnotíte současnou činnost SPaS a jeho směřování? Účastníte se jednání Koordinační rady SPaS, takže mnohé můžete ovlivnit.

Já osobně považuji vývoj ve Spojenectví Práce a Solidarity za velice dynamický, myslím, že za tu poměrně krátkou dobu existence je pozitivních výsledků celá řada. Čtenáři Haló novin jsou, na rozdíl od většiny veřejnosti, o aktivitách poměrně podrobně informováni, přesto bych rád zdůraznil zejména vysokou kvalitu seminářů a jejich šíření po internetu (viz www.i-spas.cz), podíl SPaS na vytvoření a činnosti iniciativy Stop vládě, organizaci vlastních jednorázových veřejných vystoupení i aktivní podporu celé řady podobných akcí, pořádaných iniciativami a hnutími, které k nám mají názorově blízko, ale zatím jednají samostatně.

Za nejcennější však považuji to, že se také díky, nebo lépe především díky SPaS, daří postupně dokazovat a přesvědčovat, že spojování sil, překonávání umělého rozdělování a společné akce jsou nejen nutné a představitelné, ale i reálně možné a efektivní! Dnes už se to mnohým z nás zdá jako samozřejmost, ale řada věcí a společných postupů byla třeba ještě před dvěma třemi lety zdánlivě nemyslitelná. Za kvalitativně velmi důležitý posun vpřed považuji také to, že postupně začínají vznikat regionální sdružení SPaS.

Novou situaci i nové možnosti, zkušenosti a témata na přemýšlení přinesly první přímé volby prezidenta republiky. Z toho všeho potom samozřejmě vyplývá potřeba hledat další možnosti a nástroje spolupráce, ale také postupně dotahovat pravidla spolupráce. Prostě není čas nudit se. Nechci se opakovat, ale role, kterou v téhle věci hrají vaše noviny, možná ještě ani dnes nedokážeme pořádně docenit.

Jste místopředsedou Strany demokratického socialismu (SDS). Jak pohlíží vaše strana na potřebnost obdobného volného spojení levicových subjektů, jako je SPaS?

Tady by asi bylo tak trochu nošením dříví do lesa opakovat, že přispět k vytváření podmínek pro společný postup všech levicových a dalších demokratických sil považujeme v SDS za jeden z našich klíčových úkolů a důvodů existence. Na pomoc bych si vzal výsledky ankety, která proběhla mezi účastníky ideové konference SDS, jež se uskutečnila nedávno v Praze. Z této ankety mj. zcela jasně vyplynulo, že orientaci na podporu širší levice na národní, ale i evropské a světové úrovni, považuje za správnou naprostá většina účastníků ankety. Právě nezbytnost spolupráce nejen na národní, ale také nadnárodní úrovni podle mého názoru česká (nejen česká) levice dost podceňuje, resp. se nechává často od této priority odvádět. A že se o prioritu jedná, snad mluví i skutečnost, že to, co bychom mohli nazvat velkou evropskou neoliberální (kontra)revolucí, také začalo v roce 1989 prakticky v celém regionu najednou a velmi podobně. Stejně tak si myslím, že uvažovat o reálné možnosti nápravy následků, nebude možné jen na úrovni jednotlivých států.

Je podle vás v silách levice a demokratů z celého politického spektra zabránit korupci a rozvalu prakticky všech oblastí současné české společnosti?

Ono to spolu souvisí – zastavit rozval, nebo lépe řečeno organizovanou a cílevědomou destrukci sociálního státu a demontáž státu jako takového (organizovaná a trpěná korupce je v tomto ohledu jen jeho součástí a důsledkem, ne-li jedním z nástrojů tohoto rozvalu), samozřejmě lze a je to v silách lidí. Domnívám se ale, že k tomu je třeba si uvědomit, oč jde, v zájmu koho se takový vývoj děje a kdo jsou logicky naši nejbližší současní, ale i potenciální spojenci. Zabránit dalšímu prohlubování tohoto negativního vývoje není jen v zájmu levice, ale i dalších demokratických sil. Cestou je pouze spojování těchto sil, nikoli jejich rozdělování.

Blíží se První máj. Kde jej letos slaví členové a příznivci SDS?

Myslím, že zrovna První máj je možná nejvýraznějším symbolem potřeby a smyslu takovéto spolupráce nejen historicky, ale i dnes, a že je na čase začít využívat Prvních májů též jako platformy ke společným vystoupením. Letos se to vyvinulo v řadě míst právě díky SPaS tak, že jsou společné První máje na dobré cestě.

A co se Prahy a našich pražských členů týče, plánujeme účast jak na prvomájových oslavách organizovaných KSČM na Výstavišti v Praze-Holešovicích (od 9 hodin), tak podpoříme centrální akci SPaS, která by měla symbolicky propojit akci KSČM s akcí plánovanou ČSSD na Křižíkově fontáně. Tedy na tradičním místě.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 29 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


znovacek
2013-04-24 13:55
A to jsem se těšil na 1.máj odpoledne na Vítkově! Rád bych si
vyslechl projev v tomto prostředí!
suda.jan
2013-04-23 02:46
A nemohla by být oslava 1. máje již společná?
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.