ILUSTRACE - archiv

Máme krizi zaměstnanosti, nikoli krizi práce

O socioekonomický pohled na trh práce, problematiku mezd a nezaměstnanosti se na semináři Spojenectví Práce a Solidarity v minulém týdnu pokusil statistik Dalibor Holý. »V mém pohledu je jednotkou člověk,« řekl v úvodu s tím, že je třeba si klást správné otázky.

Např. proč jsou v bankách dvojnásobné platy než ve zbytku ekonomiky? Proč jsou mzdy ve Francii třikrát vyšší než v ČR? Proč tolik roste nezaměstnanost v Evropě? Opravdu není práce? Otázky legitimní nejen v době, co jsme oslavili Svátek práce.

Holý vysvětlil základní pojmy. Nezaměstnaný není člověk bez práce, nýbrž ten, kdož si aktivně hledá práci a je schopen nastoupit neprodleně do zaměstnání. »Takže žena, která nesehnala pro dítě školku, je možná bez práce, chtěla by třeba pracovat, ale není nezaměstnaná. Tato definice také znamená, že nezaměstnaný nemůže být flákač,« poukázal na nálepkování nezaměstnaných některými politiky.

Za změnou ukazatele nehledejme záměr vlády

Druhý ukazatel, jehož vymezení je třeba rozumět, je míra nezaměstnanosti. Holý vysvětlil, že se nepoměřuje k celé populaci (jak to činí nový ukazatel MPSV »podíl nezaměstnaných osob«), nýbrž jen k pracovní síle. Ze zavedení nového ukazatele, jenž opticky nezaměstnanost snižuje, přednášející neviní současnou pravicovou vládu, která by tak vylepšovala situaci v zemi. Ukazatel vznikl v kompetenci MPSV.

Jako důvod změny Holý uvedl potřebu regionálního srovnání nezaměstnanosti uvnitř ČR až do úrovně okresů a třeba i obcí, což předchozí metodika neumožňovala.

»V průměru situace s nezaměstnaností u nás vypadá vcelku dobře - ve srovnání s jinými státy,« je přesvědčen Holý s odkazem na březnovou statistiku (7,4 %). Připustil však, že v pohraničních oblastech jsou velmi omezené pracovní příležitosti, doprava za prací jinam je obtížná a tehdy »může situace nabývat takřka španělských poměrů«. Tam je pak třeba zaměřit státní politiku zaměstnanosti.

Nemáme zdravou ekonomiku

V sociálním pohledu na nezaměstnanost je nejdůležitějším ukazatelem dlouhodobá nezaměstnanost, vysvětlil Holý dále. Jde o podíl nezaměstnaných, kteří jsou bez zaměstnání déle než jeden rok. »Vnitřní struktura nezaměstnanosti je důležitá, protože hranice jednoho roku je obecně posuzována jako limit, po kterém již osoba ztrácí pracovní návyky a kvalifikaci, stává se nezaměstnatelnou, čímž vzniká opravdový sociální problém,« přiblížil.

U mladých lidí to jde bohužel ještě rychleji. Tento ukazatel je proto důležitější než samotná míra nezaměstnanosti. »Čísla ukazují, že dnes nemáme zdravou ekonomiku - bez zaměstnání déle než jeden rok zůstává takřka polovina nezaměstnaných. To pokřivuje trh práce, protože lidé se bojí opustit i špatné pracovní místo,« sdělil posluchačům.

V další části semináře se přednášející snažil nalézt v »umírajícím kapitalismu to, co v něm bylo funkční«, a současnou situaci zhodnotil jako nikoli krizi práce, »té je kolem nás stále dost«, ale krizi zaměstnanosti, protože není dost placených zaměstnání.

Příčinu vidí ve vadné distribuci bohatství, v pokřivení trhu a neexistenci konkurence; tedy ve stavu, který »umožňuje přesuny bezpracných výdělků k rukám početně malých ‚elit‘, zatímco ostatní stále více strádají«.

Řešením této krize podle něho není další tisknutí peněz a další algoritmizované burzovní »investování«, nýbrž »jiný systém, systém bez spekulací, daňových rájů a offshorových přístavů, bez nekonečné akumulace peněz, bez dědičných imperií, s finančním sektorem, který slouží a nikoli ovládá. Řešením je návrat k hodnotám práce a solidarity,« zakončil statistik.

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 24 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


v.mihulka
2013-05-09 23:12
Nebojte se ! Občan volič, na kterého všechny strany tak s důvěrou
spoléhají, žádný rozum nedostane. Více než dvacet let ho nemá a je
otázkou, zda ho měl kdy vůbec. Třeba rozumný volič je nonsens, nebo
báje či mýtus.
suda.jan
2013-05-09 02:46
Částečné změny v rámci tohoto systému jsou nedostatečné. Je třeba
zcela změnit systém...
borivoj.tydlitat
2013-05-08 18:23
Jak je vidět pan Dalibor Holý to má v hlavě srovnané a naprosto
přesně vystihuje realitu. Ale jak z toho morálního marasmu ven?
Stačilo by, aby valná většina ovčanů konečně dostala rozum a
nevolila stále dokola dvě mafiánské strany (u nás ČSSD a ODS)...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.