Doruinuje katolická církev a »její« majetek náš stát?

»Katolické církvi se vrací v restituci naprosto všechno, i to, co jí nikdy nepatřilo!« Podle podobného vzorce, jako se vrátil majetek mnohým národním zrádcům a kolaborantům s nacistickým systémem politické moci. Celá, občansky vyhrocená restituční kauza je v zásadě založená i na historickém nepochopení viny a trestu a byla protlačena proti vůli národa zejména pravicovými politickými stranami. Jde prý o akt »spravedlnosti«.

Ale oprávněně se ptejme: Nebyl již dopředu tento převod majetku od státu na církev znegován například konkordátem mezi Německem a Svatým stolcem z 20. července 1933, který de facto Hitlerovi umožnil mocenský vzestup a mezinárodní uznání jeho země, ale i další mnohačetnou výpomocí katolického kléru při vývoji a expanzi nacismu a fašismu v rámci kontinentální Evropy?

Zkusme uvést konkrétní příklad, jeden z mnoha. ČT vysílá kupodivu v těchto dnech televizní dokument BBC, ze kterého je kolaborace »Vatikánu a jeho věrných« s nacismem a fašismem naprosto zjevná. Jeden z dílů zachycuje válečné Chorvatsko. Fanatický fašista Ante Pavelič, který se dostal v roce 1941 k moci a začal ihned se systematickým vyvražďováním »ostatních elementů«, podle zvolené formule »třetinu oponentů zabít, třetinu vyhnat a třetinu katolizovat« pojal svůj nový režim za striktně katolický. K tomuto »chvályhodnému kroku« mu požehnala i nejvyšší hlava místní katolické církve arcibiskup kardinál Aloysius Viktor Stepinac, a církev se tak v této balkánské zemi stala na několik let prokazatelně aktivním partnerem fašistického ustašovského režimu.

Profesor Záhřebské univerzity Ivo Goldstein to potvrzuje slovy: »Postavení katolické církve v Chorvatsku bylo za druhé světové války hodně kontroverzní, někteří její představitelé otevřeně s fašisty spolupracovali a někteří z nich prý i fašistické řádění tolerovali.« A to i přesto, že »politické metody« ustašovců byly ještě horší než metody nacistické, a dokonce je otevřeně kritizoval i Heinrich Himmler. Chorvatští fašisté své vězně zabíjeli například údery krátkou sekerou nebo podřezáváním. Jednalo se o Židy, Romy, komunisty a další.

Jen v koncentračním táboře Jasanovac, označovaném za »Osvětim Balkánu«, zemřelo podle historiků více než sto tisíc lidí, v celém Chorvatsku to bylo potom přes milion lidí, z čehož se jednalo o 300 tisíc protestantů. Ke konci války bylo naloženo se zbývajícími vězni tak, že byli bleskově zavražděni a naházeni do řeky Sávy. Velitel tábora Dinko Sakič, odsouzený až v devadesátých letech za prokázanou vraždu 1500 lidí, uprchl v roce 1945 ze spojenecké internace, podle pamětníků též za pomoci katolické církve při existenci domněnky, že mu pomohla vysoká církevní osoba s těsnou vazbou na Vatikán.

Arcibiskup Stepinac, který fašismus otevřeně podporoval, stanul jako někteří další církevní hodnostáři před soudem již těsně po válce. Hned po rozpadu fašistického státu v srpnu 1945 byl uznán vinným z vlastizrady a válečných zločinů. To by pro každého jiného, takto odsouzeného, znamenalo jistý trest smrti, ale církevní hodnostář byl odsouzen pouze na šestnáct let a po pěti letech nepochopitelně propuštěn. A teď se podivme ještě více: V roce 1998 učinil papež Jan Pavel II. krok, který rozdělil celou Evropu, kolaboranta Stepinace prohlásil za mučedníka a dokonce za blahoslaveného.

Ke cti katolické církve rozhodně neposlouží ani tajný dokument zveřejněný americkým ministerstvem financí, který odhalil, že Vatikán dlouhodobě zadržoval asi 200 milionů švýcarských franků uloupených ustašovci Srbům a Židům.

Na závěr musím konstatovat, že ve světle nejen těchto uvedených souvislostí opravdu nechápu, proč dnes začínáme sponzorovat Vatikán desítkami miliard společných korun, a to prý za jakousi »komunistickou nespravedlnost«, a snažíme se tento stát tak zcela efektivně doruinovat. Pokud to ještě více jde.

Jiří VALENTA


Jiří VALENTA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


2alsata
2013-06-18 17:23
S fašisty spolupracovali, ale komunisty celého světa papež Pius XII.
exkomunikoval z církve. Tento papežský výnos je stále platný.
zami
2013-06-18 11:38
Zapoměl si soudruhu na organizaci (tuším ODESA), která přes vatikán
umožňovala fašistickým zločincům útěk do Jižní Ameriky, často na
vatikánský pas. Taky je třeba si uvědomit, že církvím bude vydáno
14% území České republiky.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.