Soudní síň krátce před zahájením vlastního přelíčení (Foto - Karel Růžička)

Rittig proti protikorupčnímu fondu neuspěl

Podnikatel Ivo Rittig dnes neuspěl u Pražského městského soudu se svou žalobou proti Nadačnímu fondu proti korupci, aby odstranil ze své webstránky texty, které naznačují Rittigovo spojení s pravděpodobně předraženými zakázkami Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Soudce Tomáš Novosad žalobu zamítl s tím, že fond prokázal pravdivost svých konstatování o řetězci spojujícím Rittiga s DPP. Nedostatečné dle něho bylo též vysvětlení, proč firma Cokevill Assets měla tak velký zisk z ceny jízdenky a že konečným příjemcem tohoto zisku byl právě Rittig.

Soudce se nejprve zabýval etickým kodexem, který Rittig&Partners vypracovala pro Lesy ČR a krátce z něho četl. Za 25stránkový materiál, dle soudcova odhadu 10 až 12 normostran, LČR zaplatily 2,064 mil. Kč.

Jako svědci vystoupili generální ředitel DPP z jara 2012 Vladimír Lich a »benefiční vlastník« Cokeville Assets (registrované v zahraničí) Peter Kmeť. Lich uvedl, že žádnou souvislost DPP s Rittigem tehdy nezaznamenal, poukázal na rozbor advokáta a bývalého vyšetřovatele Václava Lásky, který analyzoval asi 12 případů a dospěl k názoru o poškození DPP o zhruba půl miliardy. Nebyl si ale jist, zda se to týkalo i smlouvy o tisku jízdenek.

Kmeť prohlásil, že je autorem »know how« jízdenek tištěných v Neographu, které spočívá v tom, že se z běžné jízdenky stala cenina, na jejíž dodávku nemusí být veřejná zakázka (kvůli utajení ochranných prvků), takže ji Neograph získal přímo. Přiznal, že už předchozí jízdenka měla určitý ochranný tisk, ale nová byla doplněna o ochranné prvky papíru a byla prohlášena za ceninu. O jaké prvky šlo, nevěděl. Kontakt na DPP, ekonomického ředitele Iva Štiku, získal přes advokátní kancelář Šachta&Partners (dnes MSB Legal) v r. 2005, od stejného roku prý zná i Rittiga. Inkasoval ze každou jízdenku 17 hal. při celkové výrobní ceně 34 hal., celkem šlo o desítky milionů Kč. Přiznal, že obchod nebyl konstruován jako výhodný pro DPP. Přiznal, že s Rittigem uzavřel jedinou smlouvu v r. 2006 (proto jeho podpis vlastně nezná) na služby, které mu Rittig poskytoval při jeho investičních záměrech v zahraničí. Ukončil ji v r. 2010. Po opakovaném naléhání soudce, kdy se Kmeť bránil, že konkretizováním »svléká do naha« budou se naň »přisávat« různé osoby, přiblížil zmíněn é investice - Rittig mu prý pomohl např. při nákupu 2000 ha pozemků v Dominikánské republice, nákupu nemovitostí v Emirátech či při investici do vodní elektrárny ve Vietnamu. Jak postupně vyjevil, proto, že nelétá, Rittig vlastně všechno v zahraničí sjednával. Měsíčně prý platil Rittigovi paušál 150 až 160 tis. eur, celkem šlo o desítky milionů Kč. Kmeť tvrdil, že pro Cokevill z jízdenek plynula »asi pětina či patnáctina« celkových příjmů. Kterých firem se týkaly další obchody, odmítl uvést, neboť by se nerad »spletl v názvu«, jejich seznam je na finančním úřadu. Advokát NFPK se mj. ptal Kmetě na další firmy (Skobia, Salmia), on odvětil, že mu názvy něco říkají, ale že založil asi 50 nebo 60 firem, vesměs na prodej. Obdobně se vyjádřil o dalších členech orgánů těchto firem.

Pár citovaných úryvků z etického kodexu a několik Kmeťových odpovědí, ty zejména kvůli své nejasnosti, či neschopnosti vysvětlit dotazovanou skutečnost, vyvolalo u přítomných novinářů tutlaný smích.

Advokátka Rittiga označila infriminované texty NFPK za nepravdivé a nesmyslné, že modely tunelování DPP jsou smyšlené a poškozují Rittigova osobnostní práva. Proti strany prý neustála důkazní břemeno. Advokát NFPK položil otázku, proč Rittig žádá smazat celé texty a ne jen část, která se týká jeho. Tvrzení fondu jsou dle něho pravděpodobnostní a jsou postaveny na kontextu faktů a souvislostí, které sotva mohou být náhodné. Zdůraznil, že Kmeť získával od Neographu platby později vlastně bez protiplnění a obdobně to je nevyjasněno s jeho platbami Rittigovi. Poukázal též na velmi blízké vztahy zúčastněných. Zdůraznil, že zakázka MHD je veřejnou záležitostí, vyzdvihl zájem veřejnosti na vyřešení případu a podtrhl, že fond nijak se nedotýkal osobních věcí Rittiga.

(kru)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 16 hlasů.

(kru)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.