Sociálně patologické jevy aneb Neléčená nemoc

Kapitalismus má jediný cíl - generovat co nejvyšší zisky do rukou co nejmenší skupiny superboháčů. Není proto divu, že ve společnosti kvetou různé nemoci. Jednou z nemocí jsou i sociálně patologické jevy.

O co se přesně jedná? Jsou to jevy, které jsou pro společnost nežádoucí a působí na ni rozkladně. Jedná se o negativní deviaci skupin lidí, přičemž každá skupina má svoji subkulturu. Mezi sociálně patologické jevy můžeme zařadit bezdomovectví, narkomanii, prostituci, patologické hráčství, ale i nezaměstnanost. Za sociálně patologický jev lze v širším slova smyslu považovat i korupci, ale o té už toho bylo řečeno hodně.

Kapitalistické sobectví

Pro kapitalismus je typické, že v honbě za ziskem se různé nešvary přehlížejí. Lidé, kteří mají práci, se strachují, aby ji neztratili, a tak všichni myslí pouze na sebe. To je také cíl těch, kteří vládnou globálnímu světu. Ruku v ruce se sobectvím, kterému je společnost učena, jde i skutečnost, že ne pro všechny se zde najde místo. Někteří lidé proto ztrácí perspektivu a většinovou společnost opouštějí, bohužel společnost nepochopila, že tím ničí sebe sama.

Dnes není výjimkou, že člověk, který ztratí práci, může skončit na ulici, kde se snaží obstarat živobytí, jak může, a tak se začne živit například prostitucí. Ulice, kam se lidé většinou dostávají ne vlastní vinou, je spojena s prostředím drog, u nichž bohužel hodně mladých lidí končí. Problémem je, že se řeší pouze následky a ne příčiny. Uvedu příklad - vidíme bezdomovce, který žebrá, pije a kouří. Řekneme si, že když má »na chlast a na cigára«, není na tom ještě tak špatně. Skutečnost je taková, že ti lidé už prakticky nemají žádnou šanci vrátit se k normálnímu životu, jsou bez perspektivy, jedinou útěchou jim zůstal onen alkohol - oni nic jiného nemají, je to jejich jediná radost!

Zrušit automaty

A co patologické hráčství, neboli gambling? Česká republika je rájem hazardu. V okolních státech tolik hracích automatů nenajdeme. Když porovnám např. rakouské a české pohraničí, musím se za ČR stydět. To nikomu nevadí, že zisky proudí bohatým za cenu lidského neštěstí?!

Dalším problémem jsou sociálně vyloučené lokality, které bývají často spojovány s romským etnikem, ač se jedná také o zjednodušení. Slovo Rom nerovná se nepřizpůsobivý! Lidé nemají zaměstnání, živí se za pomoci kriminálního chování, jejich děti vidí návyky svých rodičů, žijí v těchto lokalitách dále, nedostává se jim vzdělání, nemají práci, spoléhají, že zase jejich děti se o ně postarají, ale ti opět vyrůstají v sociálně vyloučeném prostředí - můžeme hovořit o začarovaném kruhu. Myslím si, že restrikce bez prevence je k ničemu, jen dále vylučuje vyloučené.

Úkol pro KSČM

Jednou z úloh KSČM by mělo být začít léčit sociálně patologické jevy a popularizovat řešení zaměřená na prevenci, zajistit dostatek možností vyžití volného času mládeže, roztrhnout začarovaný kruh, zaměřit se na všeobecnou vzdělanost. Souvisí to s prosperující ekonomikou, jedině tak může být dost práce pro všechny, jedině tak lidé získají perspektivu.

Jaroslav ŠLECHTA

student, člen Turnovské městské rady KSČM 

 


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.7, celkem 74 hlasů.

Jaroslav ŠLECHTA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajate
2013-08-19 10:10
Korupci se věnoval ve svém projevu na 16. schůzi i poslanec Ladislav
Liška: „Dalším z negativních rysů, který hluboce zakořenil v
naší společnosti, je úplatkářství a takzvané úsluhy všeho druhu.
Tento nekalý jev v naší společnosti se nedaří odstraňovat mimo jiné
proto, že se neřeší příčiny a poukazuje se pouze na nedostatky. S
tím však již v dalším období nevystačíme. Tento jev se navíc
nevyskytuje pouze mezi občany, ale při špatně fungujících
dodavatelsko-odběratelských vztazích i mezi hospodářskými
organizacemi.“ [Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec Ladislav Liška,
list s016025,
http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s016025.htm].
hajate
2013-08-19 10:09
Na 16. schůzi ČNR Předseda Nejvyššího soudu ČSR Josef Marek:
„Hospodářskou trestnou činnost se však stále nedaří
výraznějším způsobem omezit. Stále časté jsou zejména případy
rozkrádání a jiného neoprávněného obohacování na úkor
společnosti. Za pozornost stojí, že přes polovinu všech odsouzených
pachatelů této trestné činnosti tvoří vlastní pracovníci
poškozených organizací, kteří také způsobují stále výraznější
část zjištěných škod. U části pachatelů této trestné činnosti
se vyskytuje i určitá organizovanost. Značný je často i rozsah
trestné činnosti, která někdy přerůstá rámec okresů i krajů.
Pachatelé dovedně využívají znalostí poměrů v poškozených
organizacích, důvěry, které požívají, nedostatků v organizaci
práce, v evidenci a zejména v kontrolní činnosti. Jde obvykle o formy,
které by musely být včas odhaleny, pokud by na všech úrovních
řízení náležitě působila kontrola, ať již jako činnost
specializovaných kontrolních útvarů nebo jako nedílná součást
řídící činnosti každého vedoucího pracovníka. Nízká úroveň
kontrolní činnosti se projevuje mimo jiné i tím, že zjištění
podnikové kontroly jsou pouze výjimečně podnětem k zahájení
trestního stíhání, a že orgány činné v trestním řízení
získávají poznatky o hospodářské trestné činnosti převážně
vlastními prostředky. Uvedený stav, který dlouhodobě přetrvává,
naznačuje potřebu přehodnotit současné začlenění podnikové
kontroly do organizační struktury socialistických organizací, jak na to
také bylo poukazováno i v některých výborech České národní rady
při projednávání zprávy o stavu socialistické zákonnosti.“
[Stenoprotokoly 16. schůze, Předseda Nejvyššího soudu ČSR Josef
Marek, list s016021,
http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s016021.htm].
hajate
2013-08-19 10:08
Poslanec Ladislav Liška na jednání ČNR za komunismu: „Bezohlednost
našich řidičů vůči sobě, ostatním uživatelům komunikací i vůči
chodcům a opačně je až zarážející a patrně i v této oblasti jsme
na jednom z předních míst v Evropě. A to již raději ani nemluvím o
lidech, kteří zraní jiného účastníka dopravy a tohoto ponechají
svému osudu. Nevím, zda příčinou tohoto jednání je strach z
následků, nebo nízká citová a morální výchova našich občanů.
Svůj neblahý vliv na počtu dopravních nehod má však i požívání
alkoholických nápojů. Jestliže si říkáme, že rozvoj motorizace,
který není ani u nás zanedbatelný a stále roste, je určitým
ukazatelem průmyslové vyspělosti a výše životní úrovně, pak bychom
i těmto otázkám měli věnovat hlubší pozornost.“ [Stenoprotokoly
16. schůze, Poslanec Ladislav Liška, list s016025,
http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/016schuz/s016025.htm].
p.packa
2013-08-16 09:49
Ono to tak jednoznačné nebude. Původně jsem si také myslela, že je
všechno problém rádo by ''přirozeného'' výběru společnosti, tedy,
že bezdomovci pouze nestačili tempu doby a semlely je okolnosti atp.
Ovšem po proniknutí pod skořápku zjišťuji, že valná většina si
jich za to opravdu může sama. Přesněji velká část viny je na
neschopnosti rodičů připravit je na zodpovědnosti dospělého života.
Někdo dokáže dospět sám, někdo nikoli. A takto se tito vnitřně
nedospělí jedinci ocitají na ulici. I v momentě, kdy jim okolnosti
(vzpomeňme na bezdomovce, který zachránil dítě z kontejneru, dostal za
to od města byt a práci a do roka zemřel) dovolí zařadit se do
společnosti, tak ti lidé prostě selžou. Jako když dáte osmiletému
dítěti byt a práci - nedokáže příležitost uchopit. V tomto byl
komunismus doplněn nevyhnutelnou průvodní složkou a sice totální
kontrolou nad jedincem. Jednoduše převzal roli rodiče a pomocí represe
dokázal tyto lidi donutit (pod hrozbou kriminálu) aby chodili do práce,
plnili svoje povinnosti. Bohužel věc nebyla dotažena k dokonalosti a
sice, že škrtila i lidi, kteří měli svojí dospělost pevně v rukou a
nedovolila jim větší rozlet. Potom tito dospělejší jedinci byli
schopni zorganizovat funkční hnutí odporu a v pochopitelné touze po
svobodě změnili státní zřízení. Bohužel do formy, která posunula
sociální vývoj společnosti několik kroků zpět. Ale bez zkušenosti
není pokrok.
suda.jan
2013-08-11 02:58
Jaroslav má pravdu, je třeba řešit podstatu, přířiny. A tím je
zvlášť nebezpečné sobectví a prospěchářství.
fs52
2013-08-08 14:11
Naprosto pravdivý článek. Chtělo by to zpátky zavést právo na práci
pro každého. Ne jako deklaraci, ale jako skutečnost! To by vytáhlo
mnoho lidí z problému. Je načase aby se statky rozmnožovali poctivou
prací a ne zlodějnami a špínou.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.