Dobrá zpráva. Tradice žije

Žije ještě hodně pamětníků - účastníků Světových festivalů mládeže a studentstva. A nejen v naší zemi. Jistě rádi přijali zprávu, že koncem letošního roku to bude již XVIII. festival, který je připravován a má se konat v jihoamerickém Ekvádoru, v jeho hlavním městě Quitu. Již nyní přejí, aby jeho přípravy a průběh proběhly dobře.

Jak uvedl na stránkách Haló novin předseda Zahraničně-politické komise ÚV KSČM Milan Krajča, bude se konat pod heslem »Mladí, sjednoťme se proti imperialismu, za svět míru, solidarity a společenské přeměny!«

A to díky Světové federaci demokratické mládeže ustavené v roce 1945 v Londýně, která byla zakladatelem a organizátorem zmíněných festivalů mládeže a studentstva. Významný podíl na jejich organizaci měly i jednotné organizace mládeže v Československu – Svaz české mládeže, poté Československý svaz mládeže a Socialistický svaz mládeže... Dovol mi, milý čtenáři, podělit se s některými osobními zážitky ze čtyř předcházejících festivalů mládeže.

Ten první byl uskutečněn v roce 1947. Československo a jeho jednotná organizace mládeže - Svaz české mládeže, byly pověřeny položit, dá se to tak říci, základní kámen k jeho uspořádání v Praze. V tehdejším kraji a okrese Mladá Boleslav jsme se připravovali v každé svazácké organizaci. Snažili jsme se přispět při jeho přípravách i samotném průběhu. Vždyť jsme v Praze přivítali tehdy 10 487 mladých lidí ze 72 států. Jak ukazují statistiky, nás mladých - účastníků pražského festivalu - bylo 62 tisíc.

Závěrečné dny festivalu jsem v Praze neprožil. Odjel jsem tehdy uprostřed festivalového dění na Stavbu mládeže do Jugoslávie (Omladinska pruga Šamac-Sarajevo), v 190členné brigádě nás tehdejších členů Svazu české mládeže, Svazu slovenské mládeže a Svazu mládeže Karpat. Naše brigáda čs. mládeže nesla tehdy hrdé jméno národního hrdiny Jana Švermy.

»Můj« druhý festival byl v pořadí pátý v roce 1955 ve Varšavě. Bylo nás tehdy na 30 tisíc delegátů ze 114 zemí. Naše delegace se zúčastnila jednání konference evropské mládeže k otázkám kolektivní bezpečnosti, mírové konference, konané v den 10. výročí svržení atomové bomby v Hirošimě, a několika desítek kulturních, sportovních a dalších setkání.

»Můj« třetí festival, v pořadí sedmý, byl ve Vídni v roce 1959. Přijelo 18 tisíc delegátů ze 112 zemí. Byl to festival, kde došlo k »antifestivalu«, byly otevřeny desítky informačních středisek, která šířila letáky, knihy a plakáty proti festivalu. Avšak jeho organizátoři neuspěli. Během festivalu se uskutečnila slavnostní setkání solidarity s koloniální mládeží, proběhly desítky besed a seminářů, 13 setkání mládeže podle povahy povolání, mezinárodní kulturní soutěže, včetně sportovních. Na závěr byla uspořádána mírová manifestace na vídeňském náměstí Hrdinů a slavnostní koncert v Prátru, kde vystoupil americký zpěvák Paul Robeson.

Dvanáctého festivalu v Moskvě v roce 1985 se zúčastnilo 40 tisíc lidí ze 154 zemí. Naši zemi zastupovala delegace, která měla 650 členů, druhou část - turistickou - tvořily 2000 účastníků. Mezi nimi byla i menší skupina pamětníků prvých festivalů, zejména toho našeho pražského z roku 1947. Mezi ně jsem patřil také já. Velmi jsem si vážil činnosti Klubu čs. mládeže v Paláci kultury moskevského Lichačevského automobilového závodu, kde bylo uspořádáno mnoho desítek setkání zástupců čs. mládeže se zástupci nejen sovětské mládeže, ale i představitelů mládežnických organizací z mnoha desítek zemí celého světa. Takových jednání bylo celkem 104 (počet mladých, kteří toto čs. středisko navštívili, byl 18 925 osob). Celkově klubovými prostorami prošlo na 25 tisíc delegátů a hostů. Jako bývalý příslušník Pohraniční stráže jsem měl možnost setkat se v tomto zařízení s genpor. Františkem Šádkem, který také patřil mezi hosty festivalu.

Vzpomínek je hodně. Je proto nesmírně cenné, že se tato setkávání pokrokové mládeže konají i nadále...

František KOVANDA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 28 hlasů.

František KOVANDA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.