Tvrz Bouda představuje nejzachovalejší stavbu svého druhu na území ČR - dělostřeleckou tvrz z let 1935-1938. Tvoří ji pět mohutných bojových objektů v nejvyšší odolnosti a rozsáhlý systém podzemních chodeb a sálů hluboko ve skalním masivu. Tvrz Bouda - jako jediná - nebyla po válce přestavěna a využívána a je ve zcela původním stavu zpřístupněna veřejnosti. FOTO - armyweb.cz

Projděte se po Betonové hranici

Prvý ročník turistického pochodu »Po Betonové hranici« se uskuteční v sobotu 21. září u příležitosti 75. výročí mobilizace čs. branné moci v září 1938. Zájemci o monumentálními pozůstatky naší »betonové hranice« vyrazí z Mladkova, Lichkova, ale i z Těchonína a Suchého vrchu. Budou si moci prohlédnout si s odborným výkladem interiéry široké typové škály dochovaných objektů čs. opevnění, a tak si aktivně připomenout toto významné výročí naší novodobé historie. Informoval nás o tom Pavel Kopečný, člen správní rady Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s.

Trasy pochodu využijí novou (v roce 2012 rekonstruovanou a prodlouženou) naučnou stezku Betonová hranice, jejíž začátek i konec leží v obci Mladkov. V rámci pochodu budou otevřena všechna tři pevnostní muzea ležící na jeho trase: Vojenské muzeum Lichkov, Muzeum vysoký kámen, Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda a připraven doplňkový program a speciální pamětní a upomínkové materiály.

Pro ty, kteří se v sobotu 21. září do Mladkova dopraví vlaky či autobusy je začátek pochodu situován na zastávku ČD v Mladkově a to v časovém rozmezí 8.00 až 10.00 hodin.

Pro automobilisty, kteří se dopraví do místa konání vozidly a nemusí se tedy řídit jízdními řády hromadné dopravy, jsou připravena tato nástupní místa na trasu pochodu:

Vojenské muzeum Lichkov (VML) od 8.00 do 10.00 (Ti, kteří nebudou procházet celou trasu pochodu, mají možnost startu až do 13.00 hodin). Přímo v místě je parkoviště.

Suchý vrch – Kramářova chata. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na parkovišti odstaví své vozidlo a po červené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3 km, asi 35-40 minut), kde se na trasu pochodu mohou napojit.

Těchonín – lokalita u Lesovny. Zde nejsou účastníci pochodu limitováni časem, je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na odstavné ploše u Lesovny zaparkují své vozidlo a po zelené turistické značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3,5 km, asi 45-60 minut).

Organizace turistického pochodu po Betonové hranici

Místa startů:

Hlavní start – zastávka ČD v obci Mladkov

Tři záložní místa startů – Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32; Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25.

Startovné:

Dospělí – 10,- Kč / osoba

Děti – 5,- Kč / osoba

Hradí se v hotovosti v některém z míst startů.

Pamětní list účastníka pochodu:

Vydává se proti úhradě startovného ve všech 4 místech startu pochodu.

Pamětní list obsahuje prostor pro udělení tří turistických razítek.

Razítka se udělují pouze v muzeích čs. opevnění a to vždy po absolvování prohlídky muzea (Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32; Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25).

Získá-li účastník dvě ze tří razítek, může si zakoupit za symbolickou cenu 35,- Kč pamětní medaili Naučné stezky Betonová hranice, která je v prodeji pouze v den pochodu a za shora uvedených podmínek. Jinak ji nelze získat.

Ve všech shora uvedených muzeích jsou nabízeny další upomínkové a sběratelské předměty a také literatura o čs. opevnění a čs. armádě. Při příležitosti pochodu byla vydána také magnetka ze sběratelské řady „České motivy“ a „Turistická vizitka“.

Otevírací doby muzeí opevnění v den pochodu:

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda: 9.00 až 19.00 (poslední vstup v 17.00)

Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K – S 25: 9.00 až 18.30 (poslední vstup v 17.30)

Vojenské muzeum Lichkov – pěchotní srub K – S 32: 8.00 až 18.30 (poslední vstup do srubu K – S 32 v 18.30)

Trasy:

Turistický pochod po Betonové hranici je veden trasou stejnojmenné naučné stezky, která je vybavena celkem 30 tabulemi s informacemi o čs. opevnění – v pěti jazykových mutacích. Průběh okruhu naučné stezky Betonová hranice je značen pásovými značkami KČT a to v červené (úsek Mladkov náměstí – tvrz Bouda vchod), zelené (Tvrz Bouda vchod – pod Boudu) a žluté barvě (Pod Boudou – Mladkov náměstí). Směrovky i samotné informační tabule jsou opatřeny symbolem naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem).

(km)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 15 hlasů.

(km)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.