Drzé lži jednoho krajanského sdružení

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) kritizuje plány na zřízení plzeňského památníku 250 000 Čechů, kteří po Mnichovské dohodě z roku 1938 utekli ze sudetských oblastí anektovaných nacistickým Německem. Tito lidé nebyli vyhnáni, nýbrž »přesídlili zpátky do svých oblastí«, protože šlo o české úředníky, kteří »pozbyli své správní povinnosti«, tvrdí SLÖ ve svém prohlášení. Samozřejmě, že to jsou účelové lži, naopak je pravdou, že tisíce českých obyvatel v pohraničí byli donuceni utéci do vnitrozemí, protože jim šlo doslova o holý život.

Mnichovskou dohodou podepsanou před 75 lety bylo tehdejší Československo přinuceno odstoupit německojazyčná území Hitlerovu Německu. Dohoda se stala vrcholem takzvané politiky ústupků (appeasement) západních mocností vůči nacistickému Německu. Několik měsíců po jejím podpisu z noci na 30. září okupoval Berlín i zbytek českého území (Hitler ho označoval za Rest-Tschechei) a na území Slovenska nechal vzniknout klerikálně-fašistický Slovenský štát.

»Po skončení druhé světové války zareagovala nová česká vláda na události 30. let vyhnáním sudetských Němců na základě sporných Benešových dekretů«, doplnila rakouská agentura APA svůj výklad historických souvislostí. Ano svůj výklad, protože odsun sudetských Němců se provedl na základě mezinárodních dohod uzavřených vítěznými mocnostmi na konferenci v Postupimi. Tudíž na tzv. Benešových dekretech není nic sporného, ale je to dokument vycházející z tehdejšího mezinárodního práva.

Český Svaz bojovníků za svobodu chce příští rok odhalit v Plzni památník oněm 250 000 Čechů, kteří na podzim roku 1938 utekli do českého vnitrozemí. Na něm má být mimo jiné vyobrazen reliéf s obrysy hranic Československa před a po Mnichovské dohodě. Podle SLÖ jde při tomto údajném vyhnání o »politickou legendu«. Historická pravda je podle něj spíše taková, že po rozpadu habsburské monarchie a mírovém diktátu Saintgermainské smlouvy z roku 1919 »bylo do nově vzniklé Československé republiky vtěsnáno 3,5 milionu sudetských Němců«. Poté následovalo 20 let »čechizační politiky«, mimo jiné i prostřednictvím usídlování českých úředníků. Opět se jedná o účelové lži, které by si zasloužily podrobnější historický výklad.

Požadavky sudetských Němců na autonomii prezident Edvard Beneš »vehementně odmítal«, stojí v prohlášení SLÖ. Britský vyslanec po návštěvě sudetských oblastí vypracoval zprávu (lord Runciman - pozn. red.), která byla pro Prahu »zničující«. Mnichovskou dohodou Velká Británie, Francie a Itálie prý »napravily chybu ze Saint-Germain«, uvádí se v prohlášení SLÖ.

Jak vidno, máme to tu opět. Neustále tlaky různých revanšistických spolků a organizací na revizi poválečného uspořádání a překrucování historických faktů. Bohužel, hodně sebevědomí těmto sudetoněmeckým a krajanským sdružením dal sám tehdejší český prezident Václav Havel omluvou za »vyhnání« a před nedávnem našel zdárného pokračovatele v osobě premiéra Petra Nečase a také Karla Schwarzenberga. Přitom je zcela jasné, kdo by se měl komu omlouvat. I po všech doprovodných jevech, které se na konci války a při vysídlení sudetských Němců udály.

S použitím materiálu čtk (vs)

Pozn. red: Bernd Posselt nemá s prohlášením Sudetoněmeckého krajanského sdružení Rakouska nic společného a distancuje se od něj. 
V zastoupení Bernda Posselta Peter Barton, ředitel Sudetoněmecké kanceláře Praha


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.8, celkem 118 hlasů.

(vs)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


v.mihulka
2013-09-25 19:43
V článku máte nepovšimnutý blábol. Citace : " Několik měsíců
po jejím podpisu z noci na 30. září okupoval Berlín i zbytek českého
území (Hitler ho označoval za Rest-Tschechei) a na území Slovenska
nechal vzniknout klerikálně-fašistický Slovenský štát." ---
Dodávám, žádná noc na 30. září , ale o smutné datum 15. března
1939. Když už píšete o drzích lžích jiných a vzpomínáte na
události pro naši republiku významné, tak se alespoň snažte nemýlit,
nebo nelhat v datech.
krob.josef
2013-09-25 17:35
Ještě štěstí, že byl presidentem republiky zvolen Ing. Miloš Zeman i
přes nevybíravé vymývání mozků tehdy ještě Němci vlastněnými
médii, ke kterým se ke své hanbě přidala i média
"veřejnoprávní". Jinak jsme se měli asi na co těšit. A
propos: MfD je teď už vlastnictvím p. Babiše, pravda, ale
sudetoněmecký slovník jim zůstal.
melechb
2013-09-25 16:37
Tomuto ksindlu fandil Havel s Trautenbergem a Top09.... nezapomeňte na to
při volbách.......
melechb
2013-09-25 16:26
President Dr. Edvard Beneš v roce 1947: Vážení spoluobčané, v
nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši
Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR. Tyto dokumenty
nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let
1938-39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z
druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji
před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho
pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých
dekretů, z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety,
vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou
postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v
minulosti, že se najdou "takzvaní čeští vlastenci", kteří
se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou
nakloněni jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte.
Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem
zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o
odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu
našeho prvního presidenta ČSR T.G.Masaryka a jeho spoluzakladatele
M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich
národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání
vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny
vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v jakékoliv době.
melechb
2013-09-25 16:26
President republiky Edvard Beneš 14. června 1945 „Přijde brzo
chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem
očišťovat z toho, co v těchto letech napáchali. A budou tomu sami
věřit, až tyto nové lži budou přednášet. Říkal jsem vám při
jiných příležitostech, že máte všecko zaznamenat a povědět, co
jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Ne snad jen
proto, abyste vyložili všem nám svá utrpení, ale proto, abyste se
znovu mohli bránit, až oni začnou se svou „očišťovací“ kampaní.
Neboť na válku z let 1938 - 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou,
o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od
očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět
spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a
lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své
záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná
jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim
odpůrcům z let 1938-1945 před očima to, co svět z jejich rukou zažil
v Osvětimi, v Dachau, v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných
německých mučíren.Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout, a
aby se nezapomnělo, je ji nutno sebevědomě a důstojně, ve jménu
práva a pravdy, ve jménu lidskosti stále a stále připomínat. My,
Češi a Slováci, máme na to plné právo!“
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.