Zamyšlení Vaška Dycky: Proč budu volit KSČM?

Úvodem mi dovolte, abych se v krátkosti představil. Jmenuji se Václav Dycka, je mi 29 let a bydlím v Litoměřicích. Vystudoval jsem obor český jazyk - dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a nyní pracuji jako učitel ZŠ. Rád bych vám v několika následujících řádcích odpověděl na otázku, proč budu volit KSČM a proč za tuto stranu opětovně kandiduji ve volbách do PSP ČR v Ústeckém kraji...?

Odpověď vás asi moc nepřekvapí - protože chci žít ve společnosti, která je sociálně spravedlivá, která nejen deklaruje právo na práci, ale která ji také lidem dává, a ne bere. Přál bych si žít ve společnosti, kde mají občané rovné a bezplatné právo na vzdělání a zajištění svého zdraví, kde jsou umění a kultura přístupné všem, ve společnosti, která umožní se prosadit i těm, kteří jsou poctiví a slušní, ne jen těm, kteří mají ostré lokty. Chci žít ve společnosti, která pečuje o své nejmenší, ale i o ty, kteří jí své síly již odevzdali, tj. seniory. Zkrátka chci žít v zemi, která usiluje o to, aby pokud možno všichni slušní a pracovití lidé žili v rozumném dostatku a aby se pomyslné nůžky mezi lidmi neotevíraly více, než je nezbytně nutné.

KSČM je podle mého názoru jedinou stranou u nás, která má východiska ze současné společenské a politické situace, jedinou stranou, která skutečně důsledně hájí zájmy neprivilegovaných vrstev - obyčejných pracujících, důchodců, studentů, invalidů, rodin s dětmi apod.

Jiná doba

Ano, tato strana bude asi ještě dlouho pykat za křivdy napáchané zejména v 50. letech. Ale kdo z dnešních komunistů má co dočinění s procesy 50. let? Dnes je zcela jiná doba, jiná mezinárodní situace, skoro čtvrt století po rozpadu východního bloku. SSSR, který do určité míry ovládal vedení bývalé KSČ, již dávno neexistuje, jsme uprostřed EU a ne na hranicích železné opony. Strana se po listopadu 1989 přirozeně očistila od nejrůznějších kariéristů, kteří jí a jejímu obrazu v očích veřejnosti nejvíce uškodili.

Naopak ti, kteří nepřevlékli kabáty, kteří to s myšlenkou sociálně spravedlivé společnosti mysleli upřímně, ve straně zůstali a nyní pykají i za ty, které dnes tak často najdeme v jiných stranách.

Současní komunisté rozhodně nemohou být obviňováni z toho, že by ze svého členství měli nějaké výhody. Naopak to dostávají, jak se lidově říká, »sežrat« ze všech stran. Vzhledem k masivní antikomunistické kampani českých médií (ovládaných z velké části zahraničními vlastníky), která pravidelně sílí zvláště před volbami, obdivuji všechny kandidáty (a ty mladé zvlášť) za jejich odvahu jít do voleb v barvách KSČM.

S kůží na trh

V dnešní době není lehké jít s kůží na trh. Stále je to doba, kdy je velká část veřejnosti, a bohužel zejména mladých lidí, zaslepena pravicovou propagandou, která nás komunisty líčí v nejhorším světle. A i přes deklarovanou svobodu slova všichni víme, že například hrozba ztráty zaměstnání v případě členství či kandidatury za KSČM není zrovna malá. Jsem rád, že stále více mladých neváhá pro své politické přesvědčení podstoupit i toto riziko.

Skutečnost, že první pokus o realizaci komunistických idejí v praxi zcela nevyšel, neznamená, že myšlenka sama je špatná a touha lidí žít ve světě, kde není pánů ani žebráků, je tak navždy ztracena. Nevěřím, že kapitalismus je systémem, ke kterému si lidstvo přálo dojít, že nic lepšího již neexistuje.

Komunisté se již poučili z minulosti a mohu vás ujistit, že hlavním motivem mé kandidatury, stejně jako u všech ostatních kandidátů za KSČM, je touha po spravedlivější společnosti, po zlepšení kvality života obyčejných lidí.

Václav DYCKA


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.7, celkem 297 hlasů.

Václav DYCKA

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


halonoviny
2013-10-01 14:19
Vanguarde, viz má odpověď na váš příspěvek pod článkem o
Citátech předsedy Maa. Zcela odmítáme účelové lživé srovnávání
neonacistů a komunistů!
simunek.ladislav
2013-09-28 14:30
V první řadě bych chtěl vyjádřit podporu p. Dyckovi, který se
zajisté musí usmívat a kroutit hlavou nad některými dedukcemi zde
diskutujících. A k diskusi samotné bych dodal - v 50. letech se událo
mnoho nesprávností a díky médiím o tom všichni dobře víme. Jsou zde
ale i oběti kapitalismu, politického směru, který dostal po revoluci
nálepku "demokracie", pod kterou se sice dobře schová, ale
vždy bude představovat velkou nespravedlnost. Npř. - předevčírem jsem
na ČT sledoval pořad "Máte slovo", který zrovna řešil
problematiku bezdomovců. Mohu říci, že jakkoli média obecně odsuzuji
a ČT obzvláště, tato diskuse byla vyvážená a přínosná. Problém
bezdomovectví je velmi vážný, když vezmeme v úvahu, že díky
umrzajícím bezdomovcům si po-revoluční demokracie vyžádala mnohem
více lidských životů než politické procesy 50. let. Jenže tehdy bylo
po válce a společnost byla demoralizovaná, umírání bylo všude
kolem... Ale naše společnost žije v míru, v 21. století. V pořadu
správně zaznělo, že bezdomovci jsou vizitka státu. Mluví ale média o
těchto lidech, kteří zaplatili "demokracii" svým životem,
jako o obětech kapitalismu? O "funkčnosti" systému jménem
kapitalismus svědčí i lidé umírající na nemoci spojené s
přejídáním v jedněch částech světa a na podvýživu v částech
jiných. Chudoba si vyžádala víc obětí na lidských životech než
všechny války světa, víc než všechny sebevraždy a vraždy a je
příčinou obecného násilí. Třeba v ČR se po revoluci počet vražd
prakticky zdvojnásobil, ale koho to dneska zajímá, že? Klementa
Gottwalda rozhodně nikdo nevolí a já ho zde nebudu obhajovat. Nicméně
si nejsem jistý, jestli si více lidských životů vyžádaly aktivity
Klementa Gottwalda nebo Václava Havla - je třeba měřit stejným metrem,
toď vše.
v.mihulka
2013-09-27 22:55
Vanguard znamená předvoj, čelo, avantgarda. Nuže, v tomto našem
případě předvoj koho,čeho, čí ?
halonoviny
2013-09-27 19:20
Vanguarde, nemluvíte pravdu. McCarthismus byl naprosto srovnatelný s
tím, co se dělo tady - pronásledováni byli i velikáni jako Chaplin či
Einstein, natož obyčejní nepohodlní lidé! Víte, rozdíl byl v tom,
že McCarthy v tom uměl chodit. Neprovokoval zbytečně. Tu někoho
přejelo auto, tu někomu selhaly brzdy, tu někdo vypadl z okna, tu
někomu zařídili náhlý infarkt, tu se někdo předávkoval prášky, tu
se stal někdo obětí přestřelky drogových gangů atp. Bohužel, 50.
léta byla šílená na obou stranách železné opony. A na obou stranách
je třeba tehdejší zločiny odsoudit!
jaroslav.hadas
2013-09-27 01:16
V každé zemi když se nškdo přizná ,že spolupracoval s cizími
rozvědkami je za to trest.Druhávěc je jak byly sehnány důkazy.A o tom
zabíjení-komunisté nezačali ani první nebo druhou světovou
válku,války v Korei,Vietnamu,Iráku,Egyptě,Jugoslávii,Lybii a jiné.Ty
pokud vím začali kapitalistické státy za účelem získat moc
,naftu,nerostné suroviny,odbytiště výrobků anehleděli na ztráty
obyvatelstva v těchto zemích.A jde jen o peníze ne jak se nám snaží
namluvit o demokracii.Nedělali se chyby jenom u nás ,ale všude protože
jsme jenom lidés chybami.A systémi jsou takové jací jsou lidé.
suda.jan
2013-09-26 21:19
Je to při nejmenším velmi smutné, jací jsou lidé jako vendas,
vanguard, jak slouží tomuto negativnímu stavu svou zaslepeností.
Vážím si ostatních zvlášť Václava Dycka. KSČM je skutečně
jediná strana, která za dané situace usiluje o dobro, pravdu a
spravedlnost. Žel, ale v tomto systému, v jeho rámci ty pozitivní touhy
a přání nemohou být realizované. Ale všechno je možné ne pro
člověka, ale Boha Pána Ježíše Krista v jeho Božím
"komunismu". Odkaz na: www.brouzdej.cz/blogy/poselstvi
MarieBorkova
2013-09-26 17:06
A co se tak trošku podívat, jak probíhala 50. a 60.léta ve světě a
také v dnes tak obdivované Americe? Tam se nezavíralo, nepopravovalo,
nebyly vykonstruované procesy? Počtěte si, pane "vanguarde" a
budete překvapen. A hlavně, dnes jsme snad v úplně jiné době a
pokřikovat stále o 50. letech už je tak trochu mimo.
frantisek.exner
2013-09-26 15:05
vanguarde,vy jste nějaký divný člověk, posedlý antikomunismem. Pan
Dycka napsal svůj názor a vy místo polemiky ho napadáte urážkami.
Jsem na světě dost dlouho, abych měl nějaké zkušenosti. Jako dítě
jsem přežil válku a všechny režimy až po ten současný. Víte, že
se po válce do roku 1989 vystřídalo šest režimů režimů (dva:
poválečný, poúnorový, pozářijový v r. 1958, socialistický od r.
1960, socialismus "s lidskou tváří" v r. 1968 a husákovský?
Určitě to nevíte, protože potom byste ze sebe nemohl vypotit takové
zmatené obehrané antikomunistické výroky. A víte, který režim ze
všech (s výjimkou války) je pro mě nejhorší? Prtávě ten
solučasný, do kterého národ zatáhnul Havel svými líbivými a
lživými projevy. Zároveň bych Vám chtěl sdělit, že nejsem ani jsem
nikdy nebyl komunista. Proto, stjně jako pan Dycka, budu i já volit
KSČM.
pkadavy
2013-09-26 12:28
vanguard : Proč by měl p Dycka trhat diplom? i kdyby to udělal,
neudělalo by to z něho zabedněnce tvého tipu. Pořád by to byl
inteligentní mladý člověk. Vážím si jeho odvahy a přeju mu vše
dobré ať už ve volbách nebo v osobním životě.
MarieBorkova
2013-09-26 12:02
vanguard: právě proto, že pan Dycka vystudoval dějepis, tak si nenechal
hlavu vymýt pravičáckými bláboly a volí i kandiduje za KSČM.
Držím Vám palce, Vašku..
zvalcav2
2013-09-26 10:10
Jako vždy když HaNo zveřejní úderný příspěvek na podporu KSČM,
antikomunističní klikači se mohou zbláznit.
vendas65
2013-09-26 08:55
redaktoři typu Drtinové,jsou přirozhovorech s levicovými
politiky,přímo hysteričtí!!Drtinová je snad tím posedlá.Její výraz
vyznačuje přímo zlobu. v.štoček
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.